Informacja katastralna powiatu koneckiego
Pomoc      Strona Powiatu    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa 2009r.
Granice administracyjne
Obręby geodezyjne
OpenStreetMap >Info<
Działki
Działki
Numery działek
Klasoużytki
Granice klasoużytków
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Adresy
Mapa ewidencyjna
Podział sekcyjny 2000
Podział sekcyjny 1965
Mapa topo 1:10 000

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg